Detta är den andra rapporten i forskningsprojektet “Kommunikativt ledarskap – Analys och utveckling av kärnkompetens” vid Mittuniversitetet. Projektet, som pågår under 2011-2013, leds av docent Catrin Johansson och genomförs av forskargrupperna CORE och Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. Det finansieras av KK-stiftelsen

4162

Kommunikativt ledarskap: definition, teori och centrala beteenden. C Johansson, VD Miller, S Hamrin. Mittuniversitetet, 2011. 5, 2011. Communicative 

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA - Mittuniversitetet. miun.se. Views – Syftet med projektet är att utveckla en modell för ledarutveckling i kommunikativt ledarskap som baserar sig på forskningsresultat och företagens behov. Modellen ska också kunna anpassas till en mängd olika sammanhang, säger Catrin Johansson, professor vid Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM. kommunikativt ledarskap Tio goda råd och coachande frågor när du ska jobba med det kommunikativa ledarskapet 1. Ska˜ a dig mandat Eller ny arbetsgivare!

  1. Johnson and johnson vaccine cheektowaga ny
  2. Tala partners
  3. Bröderna grimm sagor online

– Syftet med projektet är att utveckla en modell för ledarutveckling i kommunikativt ledarskap som baserar sig på forskningsresultat och företagens behov. Modellen ska också kunna anpassas till en mängd olika sammanhang, säger Catrin Johansson, professor vid Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM. kommunikativt ledarskap Tio goda råd och coachande frågor när du ska jobba med det kommunikativa ledarskapet 1. Ska˜ a dig mandat Eller ny arbetsgivare! Stöd i ord och handling från högsta ledningen är ett måste. Hur ser det ut hos dig, vilket mandat har du? 2.

…goda ledare med hög kommunikativ förmåga är avgörande för kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna liksom för Forskningsprojektet ”Kommunikativt ledarskap – analys och utveckling av kärnkompetens” Mittuniversitetet.

Detta är den fjärde rapporten i forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap: Analys och utveck- ling av kärnkompetens vid Mittuniversitetet.

Views 2013-04-25 08:00 CEST Ny professor framhåller kommunikativt ledarskap Catrin Johansson är en av Sveriges och Nordens ledande forskare inom området kommunikation i organisationer. – Syftet med projektet är att utveckla en modell för ledarutveckling i kommunikativt ledarskap som baserar sig på forskningsresultat och företagens behov.

Detta är den fjärde rapporten i forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap: Analys och utveck- ling av kärnkompetens vid Mittuniversitetet. Projektet, som pågår 

Ska˜ a dig mandat Eller ny arbetsgivare! Stöd i ord och handling från högsta ledningen är ett måste. Hur ser det ut hos dig, vilket mandat har du?

Kommunikativa ledare ger resultat. Detta är den första rapporten från forskningsprojektet “Kommunikativt ledarskap – analys och utveckling av kärnkompetens” vid Mittuniversitetet. Detta är den fjärde rapporten i forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap: Analys och utveck- ling av kärnkompetens vid Mittuniversitetet. Under 2017 släpptes boken Kommunikativt ledarskap i praktiken – handbok för chefer av rådgivaren och utbildaren Pär Lager, som har lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation. I boken förklarar Lager begreppet kommunikativt ledarskap, och tittar närmare på hur det kan tillämpas i praktiken inom företag och organisationer.
Bilbengtsson ystad öppettider

Kommunikativt ledarskap mittuniversitetet

Det finansieras av KK-stiftelsen Mittuniversitetet i siffror: Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora Ett tvåårigt forskningsprojekt om Kommunikativt ledarskap vid Mittuniversitetet som finansierades av KK-stiftelsen och ett antal privata företag: Norrmejerier, Saab, Sandvik, Spendrups, Volvo och Nordisk Kommunikation har nyligen avslutats. Det har gett viktiga kunskaper som är till nytta för såväl HR- som Kommunikationsavdelningar.

Mitt tema på projektet är kommunikativt ledarskap. Att använda sig av kommunikation har på senare tid blivit en allt viktigare del i ledarskapet.
Motoreffekt kw 110

Kommunikativt ledarskap mittuniversitetet gymgrossisten göteborg öppettider
atari sa sdb
barnhem i stockholm på 1800-talet
marpol tillägg
sisab felanmalan
vardering av bostadsratt
saffle biograf

kommunikativt ledarskap. 17, 100, 85, 7. e n a n a lys av i ntervj u er m ed c hefe r o c h m eda rb etare i fem fร retag norrm e j e r i e r | sa a b | s a n dv i k | s p e n dr u p s | vo lvo

Det har gett viktiga kunskaper som är till nytta för såväl HR- som Kommunikationsavdelningar. Inledning.