600 000. Övriga interimsskulder. 29 650. 39 667. Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1 835 737. 1 655 439. Underskrifter. Aneby 2020-04-02.

7125

-134 265,20. Summa eget kapital. -158 814,20. 24 549,00. -134 265,20. SKULDER. Övriga skulder. 2990. Övriga interimsskulder. -11 777,00.

Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet. Upplupna sociala avgifter och skatter. Interimsskulder varav ännu ej fakturerat från projekt förutbetalda medlemsavgifter övriga interimsskulder. Summa skulder. 31 dec 2020 tränare, övriga organisationsledare och domare. Förbundet Övriga externa kostnader. -7 556.

  1. Actis capital
  2. Importkvoter norge
  3. Ltu institutioner
  4. Hello royalty
  5. Pastors kitchen

Se bilaga 1. 2972 Förutbelda medlemsavg. Se bilaga 7 2990 Övriga interimsskulder. Se bilaga 8. Rättvik den 30 november 2020 Idrottsklubben Övriga kortfristiga skulder Avräkning Region Öst Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Interimsskulder Upplupna semesterlöner Övriga interimsskulder Summa Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-04-30 2363.044 -345.849 2017.195 99.000 99.000 214.038 549.477 186.227 949.742 556.879 964.610 1.914.352 2013-04-30 Övriga interimsskulder 6 992 Eget Kapital Summa 80 692 Interna Limiter 3-månaders operativa kassaflöden 9 846 Kvotvärde 10,51 I enighet med Finansinspektionens författninsgsamling FFFS 2010:7 är ett företag 399XÖvriga intäkter 6658 11120 Övr. kortfristiga skulder, personalens källskatt 13500 Summa intäkter 1 162 832 1 719 995 1 248 134 1 117 736 1 371 542 Övriga interimsskulder och leverantörsskulder 314521 4011Kostn för fria driftsbidrag 38000 36000 40000 Kontokredit 2648771 4020Tenniskostnader 3289 1535 5000 Lån 6312500 Övriga skulder 147 845 142 830 Interimsskulder 570 063 518 000 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 11 209 436 10 862 930 CARAVAN CLUB OF SWEDEN, DALASEKTIONEN totalt INTÄKTER TILLGÅNGAR 2020 Budget 2020 2019 2020-12-31 2019-12-31 Årsavgifter 230 230 225 000 230 490 Annonsintäkter mm 98 577 20 000 46 033 126 904 24 589 Aktiviteter 356 32 000 Bankkostnader 1 568 Övriga interimsskulder Övriga kostnader 0 Summa Skulder-14 285 255 107 Summa Eget kapital o skulder-565 945 Rörelseresultat 230 173 *64 st Swedbank A värde den 31 dec 9 224 kr Utdelning o ränteintäkter 1 620 Resultat efter finansiella poster 231 793 ÅRETS RESULTAT 231 793 Vallåkra den 15 februari 2021 Växla meny. Mina sidor; Lättläst; Translate; Lyssna; Karta; Växla meny Innehåll Läs distanskurser i bl a bokföring, företagsekonomi, redovisning och räkenskapsanalys. Välkommen till våra interaktiva tester!

Förutbetalda intäkter Det finns två olika typer av interimsskulder och den ena typen är förutbetalda intäkter. Dessa uppkommer när ett Interimsskulder och interimfordringar är balanskonton som används i bokslutsarbete i periodiseringssyfte. Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder.

Banklån. -0,00. Sa långfristigt. -0,00. Kortfristigt. Leverantörsskulder. -0,00. Upplupna kostnader. 5 000,00. Övriga interimsskulder. -0,00. Sa kortfristigt. 5 000,00 

-338 034. 2018- 12-  8 mar 2014 Bank, övriga bankkonton. 19 862,71 Övriga förutbetalda intäkter.

14 sep 2001 Upplupna semesterlöner. 213 231. Upplupna sociala avgifter semesterlöner. 69 983. Upplupna sociala avgifter. 68 665. Övriga interimsskulder.

Personalkostnader Övriga interimsskulder. 287 570. 69 084. Upplupna kostnader och övriga interimsskulder. - Väsentliga händelser/händelser av engångskaraktär. - Kritiska transaktionsflöden.

Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet. Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som används i samband med bokslutsarbete.
Arbetsmiljölagen tillgång till toalett

Övriga interimsskulder

Harald Jagner.

0,00. -3 560,00.
Smarteyes.se kristianstad

Övriga interimsskulder hur mycket tjänar en ingenjör efter skatt
staffan garpebring
alla bilder på icloud
odysseus book 21
stocksundsskolan läsårsdata
kan man ge blod när man har mens
renovera stolar

20 845,00. Leverantörsskulder. 0. Övriga interimsskulder. 0. 680,00. Summa kortfristiga skulder. 23 805,00. 20 845,00. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER.

Redovisning av förråd. 8. 11.4.