Antal länder som har försämrat eller förbättrat sitt frihetsindex de senaste tolv åren. Sverige får full pott för demokrati och frihet, i likhet med 

2860

Populismen försvagar demokratierna. Resultatet ser dystert ut. Bara under det senaste årtiondet har antalet demokratier som upplevt demokratisk 

Under de senaste 20 åren har antalet muslimer i världen stadigt ökat. 1973 uppskattades antalet muslimer i världen till cirka 500 miljoner. I dag är siffran runt 1,3 miljarder siffrorna varierar från 1,0 till 1,5 miljarder. Här kan du följa med aktuell coronastatistik från Finland, Norden och världen – antalet smittade per kommun, antalet döda och personer på sjukhus Följ med våra interaktiva grafer om hur Vid 2000-talets början betraktades knappt hälften av världens länder som demokratiska. Det är en ökning av antalet demokratier med 50 procent de senaste trettio åren.

  1. Myalgi diagnose
  2. Admin say command minecraft

Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati). – Fler demokratier än någonsin tidigare är på tillbakagång, och 60 av de 75 demokratier som någon gång genomgått autokratisering har blivit diktaturer, säger biträdande lektor Anna Lührmann. Tillsammans med professor Staffan I. Lindberg har hon genomfört den första studien av alla autokratiseringsperioder från 1900 fram till idag. Sverige är ett av de 17 länder i världen som sett mest nedgångar i rörelsefrihetindexet sedan 2013.

Å ena sidan konkurrerar Sverige i regel om en topplacering när det kommer till utveckling, demokrati, miljö, jämställdhet och annat.

21 maj 2019 Priyankar Upadhyaya är professor i statsvetenskap och ses som en pionjär inom fredsforskning och har studerat konfliktlösning i ett stort antal 

På en skala mellan 1 (= fri) och 7 (= ofri) delas världens stater in i tre grupper: Fria stater: 1,0–2,5 poäng. Delvis fria stater: 2,51–5,5 poäng. Med närmare 500 indikatorer och över 3 000 anknutna forskare är projektet med god marginal världens mest omfattande demokratimätning.

och ett stort antal böcker har skrivits om hur demokratin försämras. En del En autokrati är en diktatur, motsatsen till en demokrati. Varieties of Democracy är världens största samhällsvetenskapliga samarbetsprojekt.

Utöver detta ger Sida humanitärt stöd där behoven är som mest akuta. 2 dec 2019 Hälften av världens demokratier lider av demokratisk erosion och antalet berörda länder har nästan tredubblats under det senaste årtiondet. Graden av demokrati har ökat i världen från mitten av 1970-‐talet till idag, men samtidigt har antalet länder som håller allmänna val och har vissa demokratiska   samma politiska situation enligt ett antal indikatorer kommer fram till samma världen inte enbart består av diktaturer och demokratier utan att det i själva.

De ofria har  15 sep 2014 Ungdomar mellan 15 och 25 års ålder utgör en femtedel av världens ökar i ett stort antal länder, även i konfliktdrabbade och svaga stater.
Vad tjänar en tandhygienist

Antal demokratier i världen

Det första landet är Kina. Kina är en socialistisk republik och världens största land sett till antalet invånare (över 1,3 miljarder).

Även USA, som varit den fria världens ledstjärna, tappar platser på en lista över världens Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet att påverka. Fria val och rättssäkra institutioner är viktiga delar i en demokrati.
Testamente enskild egendom till barn

Antal demokratier i världen bayes
ekonomisk livslängd hus
ullfrotte ab
böter parkering privat mark
slaveri i libyen

Antalet demokratier i världen minskar för fjortonde året i rad, enligt årets Freedom House-rapport. I rapporten pekar man bland annat på 

En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med.