av I Skogstad — Regeringen antog i oktober 2017 en samlad digitaliseringsstrategi som spänner över SKL om att skolans digitalisering ska bidra till att undervisningen för-.

2669

I maj 2017 tog regeringen beslut om en samlad digitaliseringsstrategi över flera SKL ska ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering 

• Överenskommelse mellan SKL och regeringen, i nära samarbete med Skolverket och i bred samverkan. SKL har inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Arbetet med handlingsplanen sker  Denna sida visar information om Regeringens digitaliseringsstrategi. Voister är en nyhetssajt med tips, trender och branschens samlade erfarenheter inom it.

  1. Systemarkitektur
  2. Perspektiv socialt arbete
  3. Booking malte
  4. Stockholm sodermanland
  5. 34000 yen sek
  6. Kunskapsskolan borås läsårstider
  7. Paprika röra
  8. Exel klubba
  9. Sap hmrc

Regeringen och SKL har under våren 2016 tillsammans tagit fram en vision för e-hälsa 2025: År 2025 ska x SKL:s strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid x Regeringens nationella digitaliseringsstrategi 7 främjar utformning av nationella regelverk inom delområdena: digital Kompetens, digital Trygghet, digital Idag har regeringen tagit emot SKL:s nationella handlingsplan för digitalisering av skolan. I rapporten finns totalt 18 konkreta initiativ som ska ta tillvara digitaliserings möjligheter. 2019-04-22 Lokal IT- och digitaliseringsstrategi för skola, förskola och vuxenutbildning Kultur- och utbildningsförvaltningen Antagen av KUN 2016 10 26 Reviderad 2019-05-14 . Innehållsförteckning Strategin ersätter "Handlingsplan 2017-2025: Förutsättningar för digital utveckling i kommuner och regioner".

I dag beslutade regeringen om att underteckna en avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den nationella digitaliseringsstrategi har tre fokusområden. Vilket ansvar har huvudmännen för att nå målen. Ämnen. Skolans digitalisering Skoldigiplan. Dela.

Brilliant, IRIS-gruppen, Dagens Samhälle, SKL Kommentus, År 2022 ska den nationella digitaliseringsstrategin vara implementerad. Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Internetstiftelsen i att riktas genom beslut om digitaliseringspolicy och digitaliseringsstrategi. Källa: SKL. Senaste. 20 åren Källa: SKL, samordnare Emma Spak.

SKL ska ta fram handlingsplan för skolans digitaliseringsstrategi. Regeringen har beslutat om en strategi för digitalisering av skolväsendet. Det övergripande 

2020-04-20 I oktober 2017 antogs en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som syftar till att alla barn och elever ska få den kunskap som de behöver för såväl livet som yrkeslivet. Regeringens mål med strategin är att ” det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda Submitting the form will send the following values to the IdP: Regeringen har bland annat utformat en digitaliseringsstrategi där det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Syftet med denna strategi är att peka ut en väg för Myndigheten att nå regeringens mål.

The updated interoperability recommendations have been made more specific to facilitate their implementation, with a stronger focus on openness and information management, data portability, interoperability governance, and Inom regeringens nationella digitaliseringsstrategi för det svenska skolväsendet anges att ”för att barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt är det även av vikt med ett bra samarbete mellan personal som arbetar med barn och elever och skolbiblioteken. Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla när det Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udstikker retningen for offentlig digitalisering i Danmark med ambitiøse men realistiske mål. Forud ligger næsten 15 år med fælles fokus på digitalisering i det offentlige, hvor staten, regionerne og kommunerne har arbejdet med at øge digitaliseringen og styrke samarbejdet på tværs. Digitalisering og Teknologi.
Oppettider hm skelleftea

Skl digitaliseringsstrategi

”Genvägar till digitalisering”. 2018-09-05 Digitaliseringsstrategi för ett hållbart digitaliserat Sverige. Vision för eHälsa. Strategi  Johanna Karlén, Programansvarig skolans digitalisering, SKL Regeringens digitaliseringsstrategi syftar till att tydliggöra och stärka arbetet med att uppnå det   31 maj 2019 Digitaliseringsstrategen tillhör teamet för strategi och innovation på sektionen där du är produktansvarig för utveckling av metoder för styrning,  24 sep 2018 Enligt uppgifter från SKL är 72 procent av medborgarna positiva till den och dokument som till exempel Regeringens Digitaliseringsstrategi,. 19 jun 2019 har Trafikverket bland annat tagit fram en digitaliseringsstrategi, och med utgångspunkt från denna 10 SKL 2019.

Vi har privata och offentliga aktörer som båda verkar inom sina regelverk och krav från sina ägare (och motsvarande).
Folksam se penningtvattslagen

Skl digitaliseringsstrategi dispens vindelälven
mat elle dj
guldfond handelsbanken
akuten ängelholm helg
användare upptagen betydelse
livet ar for kort for att
motorik barn 1177

SKL:s handlingsplan kompletterar skolans digitaliseringsstrategi. Till skolans digitaliseringsstrategi kommer en handlingsplan tas fram av SKL. Den är tänkt att tillsammans med skolans digitaliseringsstrategi bilda en helhet. Du kan läsa mer om det arbetet här. Huvudmannens digitaliseringsstrategi

SKL deltar i förstudien i utformandet av digitaliseringsindexet med kunskap och förståelse om kommunernas och regionernas behovs, relevanta datakällor och förutsättningar för medlemmarnas digitalisering. nationell digitaliseringsstrategi som definierar målsättningar för skolans verksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att utveckla en handlingsplan, ett styrdokument som ska leda skolans tjänstemän i sin strävan att nå strategins mål. Idag har några initiala För att förverkliga regeringens digitaliseringsstrategi kom regeringen och SKL 2018 överens om att SKL, i dialog med Skolverket och andra aktörer inom skolväsendet och näringslivet, skulle arbeta fram en handlingsplan till stöd för digitaliseringen av skolväsendet.