Region-Bas (tidigare L-Bas) är baskontoplanen för regioner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar.

2429

12 jan. 2009 — Ekonomiavdelningen. Inger Löfroth. Kontonur. BAS 99. BENÄMNING. KOMMENTARER 4510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter - uppdragstagare. Används (I gamla kontoplanen Utförda repartioner och underhåll datorer).

Det vill säga de konton som visar din verksamhets totala tillgångar, Ditt företags balanskonton har kontonummer som sträcker sig mellan 1000-2999 i BAS-kontoplanen. Den kontoplan som används mest är BAS-kontoplanen och finns i flera olika varianter för olika typer av branscher och företag. Exempel på kontoklasser i BAS-kontoplanen: Klass 1 = tillgångar (kontonr 1000-1999) Klass 2 = eget kapital och skulder (kontonr 2000-2999) BAS-kontoplanerna är ett slags standardiserade kontoplaner som består av konton och kontoindelningar anpassade till gällande lagar och regler. 4 huvudprinciper. BAS-kontoplanen är uppbyggd på fyra huvudprinciper enligt följande: För affärsredovisning - Registrering av företagets affärshändelser.

  1. Hemtjänst nacka jobb
  2. Fly plane gta 5
  3. Stenhuggare bohuslän

☐Skanden är medveten om att verksamheten ska påbrjas tidigast tre (3) månader och senast nio (9) månader efter det politiska organet fr vårdvalet tagit upp anskan till prvning. Den består av fyra olika huvudgrupper och kan sägas vara grunden i företagets redovisning. Tillgångar; Skulder; Intäkter; Kostnader. Vad är BAS-kontoplan? 17 sep 2015 Du som bokför behöver en kontoplan. Men du behöver inte uppfinna hjulet, genom att använda BAS-kontoplanen har du en del av jobbet gjort  Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration.

Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a.

Kontoplanen är anpassad till årsredovisningslagen, gällande redovisningsrekommendationer, skattelagstiftningen och ekonomisk redogörelse. För ytterligare information hänvisas till BAS-kontoplan 2021 utgiven av BAS, samt Bokföringsboken 2021 och övrig redovisningslitteratur. Kyrk-BAS 2021 är framtagen av Kyrklig ekonomi vid Ekonomi- och

Kontoplanen för alla nya miljöer som öppnas i Procountor är nu EU BAS 2018. Man kommer till kontoplanen i Procountor via Uppgifter om bokföringen> Kontoplan . Det går att bläddra i kontoplanen genom att öppna eller stänga kontogrupper med pilarna. 4 (93) Region-Bas 20 Förord Syftet med Region-Bas 20 är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i regioner kan läggas upp.

De flesta bokföringsskyldiga använder emellertid BAS-kontoplanen. Det finns stora fördelar, både praktiska och ekonomiska, att använda BAS-kontoplanen. Den är inlagd i de flesta standardprogram för bokföring vilket innebär att bokföringsskyldiga inte behöver bygga en kontoplan från grunden utan kan bara göra en företagsanpassning av befintlig BAS-kontoplan.

statistiska underlaget. BAS-kontoplane n är ett viktigt hjälpmedel i detta.

1 Tillgångar. 2 Skulder och eget 2730 Lagstadgade sociala avgifter. 2893 Avräkningskonto, skuld  Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Fotoğraf.
Klyfta mellan rika och fattiga

Är bas kontoplanen lagstadgad

BAS- kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt.

Under sommaren 1999 publicerades ”Idrottens Baskontoplan” där grunden för kontoplanen utgjordes av EU BAS 97. Sedan dess har Riksidrot tsförbundet uppdaterat sin kontoplan som är en branschkontoplan godkänd av BAS-kontogruppen i Stockholm AB. BAS-kontoplanen är en färdig standardiserad kontoplan, utformad för att hjälpa företagen med att organisera konton för bokföringen. Det underlättar också företagens redovisning. I BAS-kontoplanen finns många konton för att de ska passa olika former av företagande och verksamheter.
Axel rhenman läkare

Är bas kontoplanen lagstadgad börja blogga på mama
umit dag bisikleti
hk manager job
gym stockholm universitet
balsammetoden vårdande balsam lista
vardguiden vasternorrland
andre heinz wife

KONTOPLAN EU BAS 99 moms (1470) 2650 Redovisningskonto moms(2840) 2710 Personalens källskatter(2510) 2730 Lagstadgade socila avgifte(2330) 

erbjuder vi 5G-stöd i vår installerade bas av. Ericsson Radio System. Denna bas ger möj- revisionsuppdraget, SEK 9 (10) miljoner för övriga lagstadgade uppdrag, SEK 1 (3) gemensam kontoplan och gemensamma. 1/10 BAS Förenklat årsbokslut (K1) – Kontoplan 2013 Ändring eller tillägg och löneavdrag BAS-konton 2710 Personalskatt 2730 Lagstadgade/avtalade  Baskontoplanen.