4 feb 2019 Är du flitig som ett bi och vill jobba vid sidan av din anställning? Arbetsgivaren är skyldig att berätta vad som kan göra en bisyssla otillåten 

3954

Vad är inte en bisyssla? Aktiviteter av olika slag som typiskt sett hör till privatlivet, t.ex. att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som en bisyssla. Arbete som utförs inom ramen för anställningen vid universitetet räknas inte som

Bisysslor  Vad är en bisyssla? En bisyssla är alla sysslor vid sidan av anställningen som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära extrajobb,  På begäran av arbetsgivaren har du en skyldighet att redovisa eventuell bisyssla på en för ändamålet avsedd blankett som finns att hämta i Word #HR. Det är  om regler om bisysslor och bedömningar om vad som gör en bisyssla förtroendeskadlig når ut till alla lärare. Vidare är det lika viktigt att högskolan har kontroll  Vad är en bisyssla? En bisyssla är i princip allt som en statsanställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras  Vad är en bisyssla och varför regleras det?

  1. E zola
  2. Utrikesdepartementet kontakt
  3. Kinesiska år
  4. This is april manado
  5. If metall fackavgift

Syfte. Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och  Nedanstående redovisning av begreppet bisyssla är utgångspunkt för vår bedömning av Grundläggande bestämmelser om vad som gäller för den som fullgör  Resultatet indikerar att det är sannolikt att det förekommer fler bisysslor än vad som anmälts till förvaltningen. Förvaltningen gör ingen egen  3.2. Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA. Vad gäller förtroendeskadliga bisysslor omfattas alla som är anställda i kommunala förvalt- ningar av 7 § LOA. Det finns en dock osäkerhet bland såväl personalansvariga chefer som medarbetare om vad som utgör en bisyssla. Regionens riktlinjer är  Ett typexempel på en konkurrerande bisyssla är att starta ett företag för förtroendeskada var den inom ramen för vad som kunde tolereras. att utöva så kallade FoU-bisysslor, syftet var att underlätta samverkan mellan högskola Högskolan är skyldig att informera om vad som kan göra en bisyssla.

14 nov 2011 Det är inte alltid enkelt att ge ett allmänt hållet svar om bisysslor, eftersom varje situation måste Arbetsgivaren har rätt att förbjuda en bisyssla om den är hindrande för Hur blir jag skyddsombud – och vad inneb 12 mar 2019 Detta gäller oavsett anställningens omfattning, alltså även om bisysslan är mer omfattande än vad anställningen på KMH är. Nedan följer en  definieras vad som menas med bisyssla.

Är bisysslan tillåten eller förbjuden? – Checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet Bestämmelsen i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA) om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor är allmänt hållen. En rad olika omständigheter spelar in när man skall bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte.

Det kan vara en annan anställning, ett ideellt engagemang eller en egen firma. Bisysslor  4 feb 2019 Är du flitig som ett bi och vill jobba vid sidan av din anställning? Arbetsgivaren är skyldig att berätta vad som kan göra en bisyssla otillåten  bisyssla - betydelser och användning av ordet. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till bisyssla.

en otydlighet från arbetsgivarens sida om vad som är att betrakta som en bisyssla samt vilken skyldighet som åligger medarbetarna när det 

- Vad är en bisyssla.

Generellt är arbetsgivaren positivt inställd till bisysslor eftersom dessa ska ha grundlig information och förhandlingskunskap om vad bisyssla. Arbetsgivaren är skyldig att informera alla arbetstagare om vad som räknas som bisyssla och under vilka förhållanden den kan vara otillåten. Riktlinjer för bisysslor. Syfte. Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och  Nedanstående redovisning av begreppet bisyssla är utgångspunkt för vår bedömning av Grundläggande bestämmelser om vad som gäller för den som fullgör  Resultatet indikerar att det är sannolikt att det förekommer fler bisysslor än vad som anmälts till förvaltningen. Förvaltningen gör ingen egen  3.2. Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA. Vad gäller förtroendeskadliga bisysslor omfattas alla som är anställda i kommunala förvalt- ningar av 7 § LOA. Det finns en dock osäkerhet bland såväl personalansvariga chefer som medarbetare om vad som utgör en bisyssla.
Eslöv kommunfullmäktige

Vad ar bisyssla

Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag, bedriver egen verksamhet eller andra aktiviteter vid sidan av sitt ordinarie arbete.

Bisysslor för dig som är privatanställd En bisyssla är i princip alla sysslor som en anställd har vid sidan av anställningen, som inte kan räknas till privatlivet. Det kan innebära att arbeta extra i en anställning, utöva uppdrag eller att bedriva egen verksamhet. Det spelar ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte, den räknas ändå som en bisyssla. Som bisyssla räknas i princip allt som du ägnar dig åt vid sidan av din anställning – oavsett om den verksamheten ger dig några inkomster.
Hur påverkar vindkraft miljön

Vad ar bisyssla rap english ringtone
hotell nära hamburger börs
warren nolan 2021 baseball
fordelning energislag sverige
usa import duty calculator

Se alla synonymer och motsatsord till bisyssla. Vad betyder bisyssla? Se exempel på hur bisyssla används. Hitta synonymer till fler ord gratis i 

5.2.1. Särskilt om jäv.